Categorie: Rapporten & Verslagen

image_print

De Rijpel Campus

Schets  van een sociale en groene ontmoetingsplaats voor wijk, stad en omgeving Op basis van de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek naar een burgercoöperatie in de wijk Rijpelberg, waarvan ikzelf de initiatiefnemer was, kreeg ik tijdens de verplicht stille periode (de eerste maanden van de Corona crisis) de behoefte om de daarin verzamelde data op een andere manier te rangschikken en aan te vullen met enkele nieuwe inzichten en ideeën. Voor een goed begrip raad ik lezing aan van het BC De Rijpel Eindrapport van juli 2020. Ik wil maar al te graag een handje helpen en een makkelijk in te…

Meer lezen

Eindrapport werkgroep BC De Rijpel (2020)

Initiatiefontwerp van een burgercoöperatie, waarin burgers middels een collectieve aanpak op uiteenlopende gebieden streven naar sociale cohesie, een gezamenlijke stem, duurzaamheid en geldelijk gewin. Verantwoording Dit eindrapport beschrijft de bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot Burgercoöperatie De Rijpel. Ten opzichte van de eerste verkenning uit 2019 is per thema een globale splitsing toegepast, waarbij haalbaarheid en impact een belangrijke rol spelen. Per thema wordt een afronding met opmerkingen, aanbevelingen en conclusies gepresenteerd. Activiteiten die veel tijd en energie aan voorbereiding en ontwikkeling kosten en/of op korte termijn niet of erg lastig zijn te realiseren (Fase 1, tot 2 jaren) en/of…

Meer lezen

Burgercooperatie De Rijpel – Het Kompas

“Het Kompas” is de leidraad voor een haalbaarheidsonderzoek naar een burgercoöperatie de rijpel, dat in de periode september 2019 tot en met eind juni 2020 wordt uitgevoerd. Ten oosten van het kanaal, de Zuid-Willemsvaart, liggen drie wijken, t.w. Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk.  Uiteindelijk zou het concept BC De Rijpel meteen of op termijn kunnen uitgroeien naar een burgercoöperatie ten behoeve van alle drie de wijken. Om redenen van een hanteerbare pilot beperk ik me voorlopig echter tot de wijk Rijpelberg. Hans Geurts Juli-December 2019

Meer lezen

Met trots ondersteund door WordPress | Thema: Stacy door SpiceThemes