De vlag blijft, de lading wijzigt

De vlag BC De Rijpel blijft tot nader order wapperen! De lading is/wordt echter gewijzigd. De burgercoöperatie is nooit helemaal weg, maar verkeert momenteel wel in een slaaptoestand.  We kunnen het niet laten om ons ook in te zetten voor andere zaken die spelen op de Rijpel. Zo zijn we momenteel behoorlijk druk bezig met de volgende 3 items:

 • Uitbreiding van evenemententerrein Berkendonk. De gemeente heeft slinkse plannen om aan de grens van Rijpelberg flink wat meer overlast voor de bewoners te creëren! Meer evenementen, groter en luider! Vóór 12 juli a.s. moet uw zienswijze zijn ontvangen.
  • Lees een compleet, uitgebreid conceptvoorbeeld van de zienswijze van Hans Geurts zoals die op 11 juli 2024 wordt ingediend.
   Op die pagina staan ook de instructies als u mede ondertekenaar wilt worden. Da’s de snelste manier om ook úw zorgen kenbaar te maken.
  • U mag en kunt uiteraard ook uw eigen versie opstellen, maar download dit Word document als u een voorbeeld wilt aanpassen.
 • Als opvolger van HofKompas wordt een compleet nieuw blad voor de wijk samengesteld. Later volgt hierover meer nieuws.
 • Omlegging c.q. verbreding van de N279. Dit t dossier zal waarschijnlijk nog heel lang geopend blijven, maar er zijn momenteel geen actuele meldingen.
  • Volg zeker ook Dit is Helmond, lees o.a. dit artikel.

We melden ons later weer …
Toch nog een vervolg?

Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande met betrekking tot de wijk Rijpelberg. In grote lijnen onder te brengen in de volgende categorieën:

 • De uitrol van het Wijkontwikkelingsplan Rijpelberg (WOP van de gemeente en WAP van de wijkraad)
 • Berkendonk als evenemententerrein
 • Verbreding van de N279
 • Een nieuw wijkblad voor Helmond-Rijpelberg

Onder de vlag van BC De Rijpel is hiermee geen bemoeienis. De leden van de werkgroep komen zo nu en dan bij elkaar om Rijpelse zaken te bespreken. Als individuen houden we ons wel degelijk bezig met bovenstaande onderwerpen!

Naast activiteiten op genoemde terreinen zijn we op persoonlijke titel o.a. actief bij IVN en het Energiehuis. Uiteraard volgen we de plannen en ontwikkelingen op het gebied van WOP (en dan vooral de daarbij behorende ideeën over het MFA), Berkendonk en N279 op de voet, maar ook gaan we ons sterk maken voor een vierde grote uitdaging: kunnen we dit jaar nog een herstart maken met een nieuw te verschijnen wijkblad of andersoortig communicatiemedium voor Helmond-Rijpelberg?

U hoort nog van ons …
Haalbaarheidsonderzoek loopt ten einde

Volgende week zijn de laatste inloopavonden en op 1 januari sluit de online enquête. In januari wordt de balans opgemaakt en komt de werkgroep met een eindrapport en het besluit of er al dan niet vervolgstappen worden gezet. Naast de mogelijkheid van een burgercoöperatie wordt ook gekeken of er ook alternatieve routes te bevaren zijn. Het concept van de paraplu-coöperatie valt te zien als een zogenaamde top-down benadering. Dat zou wel eens een brug te ver kunnen zijn voor vele mensen. Een bottom-up benadering is wellicht een eenvoudigere manier om aan de slag te gaan met een of meer uiteenlopende activiteiten.

Inmiddels hebben we tientallen opties verzameld die los van elkaar kunnen worden uitgewerkt. Zoals gezegd wordt in januari 2024 een besluit genomen c.q. nader onderzoek verricht. Te zijner tijd zullen we onze stellingname als werkgroep verduidelijken en toelichten.

Tot die tijd kunt u ons helpen het haalbaarheidsonderzoek zo goed mogelijk af te sluiten: bezoek de inloop en vul de enquête in.

 
Inloop BC De Rijpel

Volgende week starten de inloopspreekuren van BC De Rijpel! Wij vertellen wat wij weten en jij kunt alle vragen, ideeën en bedenkingen kwijt.

Mee praten? Mee doen? Mee beslissen? Jezelf inlezen en voorbereiden? Onze website en Facebook pagina bevatten allerlei (achtergrond)informatie. Voeg je net als tientallen anderen bij de groeiende Facebook Groep. En laat weten hoe jij er over denkt. Vul de enquête in en ga met ons in gesprek op de inloopavond. Stel je vragen. Wij zorgen voor zoveel mogelijk uitleg en toelichting.

 • Wanneer?
  • vanaf 7 november tot en met 21 december 2023
  • elke dinsdag en donderdag
  • van 19:30 tot 20:30 uur
 • Waar?
  • In wijkcentrum De Brem, Rijpelplein 1
  • Volg de mieren!

Links:
BC De Rijpel en de politiek (1)

Onze Glenn bezocht de afgelopen weken enkele politieke bijeenkomsten in de buurt. Zo had hij o.a. een ontmoeting met Esther Ouwehand, de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Waarvan akte:
Folder BC De Rijpel

Volgende week valt er een belangrijke folder in de bus bij alle Rijpelbergse adressen!

     

In álle brievenbussen? En NEE/NEE en JA/NEE dan? De flyer bevat géén commerciële boodschap en kaart een maatschappelijk  onderwerp aan dat in principe IEDEREEN aangaat. Vooral alle bewoners van de wijk Rijpelberg. Okay, na lezing kun je het oneens zijn of geen interesse hebben en de folder naar de papierbak verplaatsen. Bij voorbaat dan onze excuses dat we een interessant idee onder ogen hebben proberen te brengen. Bij deze willen we echter alvast vragen om in elk geval enkele minuten de tijd te nemen om na te denken over wat een BC De Rijpel voor JOU kan betekenen.

Want het kan bijna niet anders dan dat er ergens, waar dan ook, een raakvlak is tussen de activiteiten van BC De Rijpel en jóuw leven. De 4 grote thema’s (Welzijn, Centrale, Groen en Vervoer) bieden alle ruimte om uiteenlopende onderwerpen onder één paraplu te verenigen. Van mantelzorg tot vervoer, van inkoop zonnepanelen tot uitleen van duur gereedschap, van samen tuinieren, koken en eten. Of het nou gaat om geld besparen of meer zeggenschap krijgen over een aantal dingen in je leven, samen sta je nou eenmaal sterker.

Lees de folder, bezoek onze website en Facebook pagina, word lid van onze Facebook Groep en praat mee over de plannen rond BC De Rijpel. Kom eens langs op een geheel vrijblijvend inloopspreekuur. Vanaf 7 november zitten wij in De Brem, elke dinsdag en donderdag van 19:30 tot 20:30 uur. Stel je vragen. Wij zorgen voor zoveel mogelijk uitleg en toelichting.

Links:
Enquête BC De Rijpel

Tot 1 januari 2024 staat een enquête online, waarin we data proberen te verzamelen om ons haalbaarheidsonderzoek te ondersteunen. Uiteindelijk willen we in januari 2024 een evaluatie houden en zien of de ideeën met betrekking tot BC De Rijpel een doorstart kunnen maken en wellicht leidt tot de daadwerkelijke oprichting van een burgercoöperatie. Want zover zijn we nog lang niet. Onze werkgroep bestaat uit 4 betrokken Rijpelaars, maar er zal vooral vanuit de wijk een hele duidelijke interesse moeten gaan ontstaan.

Hoewel uiteraard niet iedereen even makkelijk online actief is, denken we toch dat de enquête niet al te complex of te lang is waarschijnlijk in enkele minuten kan worden afgerond.

Vanaf nu in te vullen!

Start Online Enquete

Om zoveel mogelijk deelname te genereren bieden we de enquête in 4 talen aan. Naast Nederlands is er ook een Poolse, Engels en Duitse variant beschikbaar!

 • Wanneer?
  • Tot 1 januari 2024
  • 24/7 beschikbaar

Links:
BC De Rijpel actief!

In een soort 3-traps raket hopen we in het laatste kwartaal van dit jaar duidelijkheid te krijgen over haalbaarheid en wensen ten aanzien van een nog op te richten burgercoöperatie BC De Rijpel. Per onderdeel praten we u ruimschoots bij als het zover is, maar we lichten hierbij alvast een tipje van de sluier op over wat we gaan doen deze winter.

Flyer – oktober 2023

Eind oktober valt in Rijpelberg bij alle huishoudens een flyer in de bus. Hierin staat onder andere wat een burgercoöperatie voor u kan betekenen. De papieren flyer is er helaas alleen in het Nederlands, maar op deze website zijn digitale versies beschikbaar in het Engels, Duits en Pools.

Enquête – Q4 2023

Vanaf 1 oktober staat een enquête online. Met een aantal niet al te ingewikkelde vragen proberen we boven water te krijgen of en wat  voor interesse er bestaat voor een burgercoöperatie. De vragenlijst opent normaal gesproken met 4 vlaggen. De enquête is namelijk beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Pools. Invulling kost waarschijnlijk tussen 10 en 20 minuten.

Inloop – nov/dec 2023

Vanaf 7 november tot en met 21 december van dit jaar kunt u in Wijkcentrum De Brem (Rijpelplein 1, Helmond) terecht op een inloopspreekuur. Op dinsdag- en donderdagavond tussen 19:30 en 20:30 uur zijn één of meer mensen van de Werkgroep BC De Rijpel aanwezig voor uitwisseling van gedachten, vragen en antwoorden. Dat kan zowel in een groepje als in ’n één-op-één gesprek.

 
WOP Rijpelberg informatiebijeenkomsten

Op 6 april 2023 was er een info-avond met betrekking tot het Wijkontwikkelingsplan (WOP) voor de wijk Helmond-Rijpelberg. Op woensdag 7 juni 2023 is er een vervolg in de vorm van een vrije inloop van 16:00 tot 20:00 uur in Wijkcentrum De Brem. Misschien heeft u deze flyer in de bus gehad:

Voor meer informatie zie:

Een infostand voor WGBCR stond niet gepland. We trachten wel aanwezig te zijn en een eenvoudige flyer met een 1-minuut-kennismaking verkrijgbaar te laten zijn bij een of meer kramen tijdens die inloop.

“We plannen na de zomer een enquête en tweetal voorafgaande informatiebijeenkomsten omtrent onze plannen rond BC De Rijpel.”

UPDATE 1 oktober 2022 er worden geen informatiebijeenkomsten georganiseerd. Wel staat er in november en december een aantal inloopspreekuren gepland. Vanaf 7/11 elke dinsdag- en donderdagavond van 19:30-20:30 uur.

Hoogstwaarschijnlijk zal er enige overlap zijn met de ideeën en plannen rond WOP Rijpelberg. We zullen de zaak goed volgen en contact houden met betrokken organisaties, o.a. de gemeente Helmond, de LEV Groep en Belangengroep Rijpelberg.

Wil je meer weten over BC De Rijpel? Op deze website is eigenlijk alles wel te vinden. Blijf je toch nog zitten met vragen of anderszins contact met ons opnemen? Kijk even onder Contact.
De Derde Verlichting is uit !

De Derde Verlichting is de bron voor het project BC De Rijpel

Op 31 oktober 2022 gepubliceerd en leverbaar via Brave New Books.

Ook verkrijgbaar in de winkel van ‘De Ganzenveer’ in Helmond!

Verder ook online te bestellen bij alle relevante boekhandels.

#ddvnl@Facebook  #ddvnl@Twitter

De Derde Verlichting is een uit de hand gelopen maatschappelijk pamflet met vele vragen en nog veel meer antwoorden! Wat is er gebeurd? Wat gebeurt er? Wat moet er gebeuren? De Derde Verlichting is een verkenningstocht door verleden, heden en toekomst, op diverse terreinen, o.a. economie, technologie, filosofie, politiek en klimaat.

 Klik op of scan de QR code:

                                      

Het boek bevat een uitgebreide analyse van en pleidooi voor het onvoorwaardelijk basisinkomen. Er is duidelijk veel, heel veel mis op het moment. Het sociaal contract staat op springen! De geschiedenis is een aaneenschakeling van grote veranderingen. Waarom nu dan niet? Lukt het de mens om tijdig orde op zaken te stellen of doet hij zelf het licht uit? 99% doet wat 1% bepaalt, dat is raar. Twee belangrijke mantra’s zijn in het boek verweven: “Alles is een keuze!” en “Als WIJ dat willen dan veranderen WIJ de wereld!”.

www.bravenewbooks.nl.
e.v.a. (BOL, Amazon, Bruna, etc)

Eerst even kennismaken?
Download een Inkijkexemplaar van “De Derde Verlichting”

P.S. De 1e druk wordt voorlopig alleen herzien middels online versies met errata, addenda et cetera. Volg deze website!