Burgercoöperatie De Rijpel deelt haar structuur, doelstellingen en activiteiten vooralsnog op naar de volgende thema's:

  1. Groen
  2. Vervoer
  3. Welzijn
  4. Cultuur & Onderwijs
  5. Centrale

Elk thema wordt in deze sectie in detail uitgewerkt.

Alles draait eigenlijk om het woord Centrale. Vanuit één centrale plek of meerdere steunpunten in de wijk kunnen activiteiten worden ontplooid:

  • Uitleen van allerlei diensten en producten (timmerklus, computerreparatie, compressor, cirkelzaag, kruiwagen, heggenschaar, etc. etc.). Ophalen en gebruiken, alleen wanneer nodig. Een flinke besparing en geen opslag thuis!
  • Centrale inkoop ofwel bundeling van aankoop/aanschaf: energie en middelen (warmtepomp, zonnepanelen), veranda, computer, TV, financiële producten, etc. etc.
  • Bundeling van vragen en antwoorden (en daarmee kennis en ervaring) op velerlei gebied in de vorm van een centrale vraagbaak of een soort ombudsman. Samen sta je (veel) sterker dan in je eentje, tegenover o.a. bedrijven en overheid.
  • Centrale afspraken en samenwerking met organisaties die actief zijn in de gemeente en/of in de wijk.

In bijna alle gevallen draait het om de enorme voordelen die bundeling en centralisatie van vraag en aanbod met zich mee kan brengen.

Stel je eens voor dat je via BCR vervoer op maat kunt regelen, en nog emissievrij ook. Je gehele arsenaal aan auto's, bromfietsen en fietsen kun je aan de kant zetten en een beroep doen op de BCR wanneer vervoer nodig is. Dus er staat ook niks in de weg of weg te roesten als je NIET onderweg bent.

Wat zijn de alternatieven, in openbaar, collectief vervoer en individueel transport?

Het gezamenlijke terrein van Cultuur en Onderwijs is nogal breed en zal bij gebleken noodzaak op termijn wellicht nog worden opgesplitst. Tot nader order blijven de twee sub-thema’s echter bij elkaar.

Zowel cultuur als onderwijs als wetenschap zijn nou niet bepaald voor de hand liggende werkterreinen van een burgercoöperatie. Veelal zal het aanbod universeel en vooral vanuit externe bronnen worden aangeleverd voor toepassing in de wijk Rijpelberg. Naar alle waarschijnlijkheid zal de coöperatie geen eigen basisonderwijs gaan introduceren of een eigen muziekschool starten. Op het terrein an cultuur en onderwijs zal vooral goed moeten worden gekeken wat er aan actueel aanbod is en hoe daarin kan worden samengewerkt.

Neemt niet weg dat er op deelgebieden wellicht interessante en waardevolle opties zijn in  te vullen door de coöperatie. In dit document worden de deelgebieden verkend en worden aanbevelingen gedaan voor initiatieven in coöperatieverband.

De vlag van het thema Welzijn dekt een vrij grote lading. Vele activiteiten en evenementen op het gebied van o.a. gezondheid/zorg, sociale cohesie, educatie en cultuur vallen onder deze noemer.

Welzijn is te definiëren als ‘immateriële tevredenheid’. Een algemeen welbevinden staat eigenlijk haaks op of naar mijn mening boven iets waarmee we in de actuele economie-fetish worden doodgegooid, namelijk welvaart. Ofwel ‘de mate waarin men zich in zijn behoeften bevredigd voelt’. Ofwel het aantal auto’s, vakanties en hebbedingetjes. Hoe kunnen toch zoveel mensen een ontevreden gevoel hebben bij de ongekende welvaart van nu?

Onder de naam De Rijpacker kan een groen totaalconcept worden ontwikkeld, met o.a. kruidentuin, moestuin, bibliotheek, workshops, keuken, lab en meer. De Rijpacker wordt op een coöperatieve wijze geëxploiteerd. Het uitgangspunt is simpel en duidelijk: tegen een bijdrage in de vorm van geld of menskracht kunnen coöperatieleden producten zelf oogsten of met korting verwerven. Simpel gezegd is de doelstelling: verbouw en distributie van land- en tuinbouwproducten, kruiden, bloemen en planten en het kweken en onderhouden van insectenpopulaties.