Een verzameling URL's met verwijzingen naar allerlei webstekken met BCR raakvlakken. Zowel achtergrondinformatie als definities als voorbeelden van elders.

Thema - Groen

Mijn Stadstuin - A'dam 

Helicon Opleidingen (groen, educatie)

Thema - Vervoer

Maatwerkvervoer voor & door de wijk - Utrecht

Vervoer in de wijk, burgerinitiatief Apeldoorn 

Artikel De Stentor: "Eigen buurtvervoer in deel van Apeldoorn-Zuid van start"

Thema - Welzijn

SP: het Zorgbuurthuis (PDF)

Alles voor mekaar "Wij helpen de kwetsbare mensen in onze samenleving: de senioren. Wijk voor wijk maken wij de samenleving socialer."

Helicon Opleidingen (groen, educatie)

Uiteenpunt voor hulpmiddelen

Thema - Centrale

Gratis uitleen van tuingereedschap

Uiteenpunt voor hulpmiddelen

Algemeen - Organisatie

Wat is een coöperatie?

Burgercoöperaties in opkomst