Werkgroep BC De Rijpel

Vanaf eind 2019 tot 1 juli 2020 was de Werkgroep BC De Rijpel actief met het onderzoeken van de haalbaarheid van een burgercoöperatie in en voor de wijk Helmond-Rijpelberg. Naast initiatiefnemer Hans Geurts namen Frits Wuts, Cees van der Ploeg en Glenn van Lierop zitting in deze werkgroep. De werkzaamheden zijn afgerond met de levering van een Eindrapport Haalbaarheidsonderzoek, dat HIER is te downloaden.

Kerngroep BC De Rijpel - Event Hub

Per 1 juli 2020 is de focus verlegd van een top-down onderzoeksgroep naar een bottom-up actiegroep. In een centrale activiteitenmatrix worden alle mogelijk events vastgelegd die in, voor en door de wijk Rijpelberg worden georganiseerd. Het gaat hierbij zowel om bestaande initiatieven als nieuwe, onder eigen vlag ontwikkelde ideeën. De Event Hub kun je zien als een wijkknooppunt, een 'denk- en doe tank' of een hoofdkwartier waar alle activiteiten (én vrijwilligers!) worden gebundeld en gecoördineerd. De Kerngroep bestaat bij oprichting uit Cees van der Ploeg, Frits WutsHans Geurts en Karin van Lier

  • PO    -    Skorzystaj z Tłumacza Google za szybkie tłumaczenie! Skopiuj tekst ze strony i wklej go do Tłumacza Google.
  • EN    -    Use Google Translate for a quick translation! Copy the text from the page and paste it into Google Translate.
  • DE    -    Verwenden Sie Google Translate um schnell zu übersetzen!  Kopieren Sie den Text von der Seite und fügen Sie ihn in Google Translate ein.

Dit pilot platform is opgezet door de Werkgroep BC De Rijpel en biedt online ruimte tijdens het haalbaarheidsonderzoek naar een Burgercoöperatie De Rijpel, een burgerinitiatief van de Helmondse wijk Rijpelberg. Naast actueel nieuws en info wordt deze omgeving ook gebruikt als testomgeving. Een aantal opties is dan ook slechts ter indicatie en niet bedoeld voor operationele activiteiten.

Op Ditisonzewijk staat een overzicht van alle door ons gepubliceerde artikelen op dit medium. Identieke artikelen zijn verschenen in Hofkompas, het wijkblad voor Rijpelberg. 

Burgercoöperatie De Rijpel deelt structuur, doelstellingen en activiteiten op naar Thema's.

Burgercoöperatie BC De Rijpel 

een burgerinitiatief waarin burgers ook de baas zijn

Voor de oerknal ...

De wereld draait in Nederland op vele vlakken al 30 jaren lang niet meer door. Het is ook zo dat niet iedereen op hetzelfde tijdstip klaar is voor verandering. Zeker niet als het hele grote veranderingen betreft. Google er bij vragen op los of breng een bezoekje aan mijn website www.vinisva.nl, alwaar het een en andere over wereldverbetering en maatschappelijke vernieuwing zijn te lezen en downloaden.

In 2015 ben ik in de hoedanigheid van Gezond-Verstand-Burger gestart met een grondig onderzoek naar de (on)mogelijkheden van de invoer van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi). Let hier vooral op het woord ‘onvoorwaardelijk’! In de maanden en jaren erna is de blik steeds verder verbreed. Een globale, veelomvattende visie wordt beschreven in mijn onderhanden boek De Derde Verlichting. Voor praktische stappen heeft een afgeleid Project Aurora het licht gezien. Hierin staan vele voorstellen om de wereld naar een betere toekomst te leiden.

Naast basisinkomen spelen zaken als duurzaamheid, opheffen van ongelijkheid en deeleconomie een essentiële rol. Soms voel ik me een soort architect die op papier huis en omgeving volledig heeft uitgetekend. Het is slechts wachten op de uitvoering. En in die fase zijn we inmiddels aanbeland. Project Aurora is een generiek concept, dat wil zeggen in principe overal toepasbaar. Zo ben ik nog één stap verder in de details gedoken en heb op basis van de Aurora uitgangspunten een afgeleide tekening gemaakt voor de wijk Rijpelberg. En zo naderen we langzaam maar zeker het doel.

De overweging

“Ja, allemaal lekker ingewikkeld, maar wat moet ik daarmee? ?” Ik hoor u vraag al stellen. Uiteindelijk dient élke burger beter te worden van mijn plannen. Om in de huizenbeeldspraak te blijven dient er voor elke bewoner van de wijk plaats te zijn in het nieuw te bouwen huis. Voor de een om reden van de vele (soms enorme) financiële voordelen, soms voor sociaal contact, soms om groen en duurzaam bezig te zijn, soms voor (extra) zorg, soms om verbetering van de buurt, soms voor een politiek protest, etc.

Kortom, bundeling van alle individuele belangen tot één gezamenlijk belang, ofwel Vinisva ...

De eerste fase

Ok, we zijn in de buurt aanbeland! Een Werkgroep Burgercoöperatie De Rijpel (WGBCR) i.o. gaat onderzoeken of een burgerinitiatief tot oprichting van een coöperatieve vereniging van bewoners van de wijk Rijpelberg een kans van slagen heeft. Kort door de bocht willen we weten of er wel of niet een club moet komen waarin a. leden (bewoners) zelf de baas zijn en b. vele (grote) voordelen gaan behalen op uiteenlopende gebieden.

Waarom een coöperatie?

Het antwoord is niet zo ingewikkeld. Een vereniging of stichting is te beperkt qua exploitatiemogelijkheden. Aan de andere kant is het ook geen particuliere onderneming (BV, CV of NV). De coöperatievorm biedt alle ruimte en zeggenschap aan de leden en daarnaast kunnen een of meer verdienmodellen worden opgezet, die uiteindelijk  kunnen resulteren in een winstdelingsregeling voor de leden.

De gekozen omvang zal sommigen wellicht verbazen. Waarom niet een energie- of zorgcoöperatie of wat er al niet meer aan coöperaties wordt opgericht? Speerpunt in het concept van BC De Rijpel is juist om één grote parapluorganisatie op te zetten (verspreid over meerdere thema’s), waarin deelnemers slechts één loket nodig hebben in plaats van allemaal verschillende aanspreekpunten, verspreid over diverse clubs. Het moet uiteindelijk leiden tot meer efficiency, rust én ‘return on investment’ voor de organisatie en haar leden.

Voorbeelden waarbij een burgercoöperatie van (groot) belang kan zijn

Een centrale inkoop (denk eens aan warmtepomp, zonnepanelen, veranda, computer, TV of financiële producten) en uitleen van allerlei diensten en producten (timmerklus, computerreparatie, compressor, cirkelzaag, kruiwagen, etc. etc.), betaalbaar en duurzaam vervoer op maat (gebruik i.p.v. bezitten, van fiets tot bestelauto), een uitgebreide moes- en kruidentuin en nog veel, veel meer.

 

Hans Geurts


De oproep

Geen paniek, een uitgebreide publieksuitleg volgt later. Allereerst wordt een wervingsactie gestart voor werkgroepleden. Voor nu is er vooral behoefte aan mensen die de uiteindelijke bouw of variaties daarop kunnen inschatten en tijd en energie willen vrijmaken om te zien of we volgend jaar rond deze tijd de start van een echte en vrij unieke burgercoöperatie gaan meemaken in Rijpelberg. Volg ook de publicaties in het wijkblad Hofkompas!

IT‑VISION, een zelfstandige onderneming van J.C.L.G. (Hans) Geurts, beheert onder andere de volgende concepten: Twoomusic, Gashunters, Vinisva en BC De Rijpel. Hierbij wordt allerlei documentatie verwerkt, zowel back office als online op de in beheer zijnde websites. De volgende domeinen/websites zijn op naam van IT VISION geregistreerd:

Daarnaast worden online tools gebruikt voor onder andere enquêtering en mailverzending. In alle gevallen geldt de volgend privacy verklaring van IT-VISION.