Burgercoöperatie BC De Rijpel 

Een burgerinitiatief waarin burgers ook de baas zijn

Voor de oerknal ...

De wereld draait in Nederland op vele vlakken al 30 jaren lang niet meer door. Het is ook zo dat niet iedereen op hetzelfde tijdstip klaar is voor verandering. Zeker niet als het hele grote veranderingen betreft. Google er bij vragen op los of breng een bezoekje aan mijn website www.vinisva.nl, alwaar het een en andere over wereldverbetering en maatschappelijke vernieuwing zijn te lezen en downloaden.

In 2015 ben ik in de hoedanigheid van Gezond-Verstand-Burger gestart met een grondig onderzoek naar de (on)mogelijkheden van de invoer van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi). Let hier vooral op het woord ‘onvoorwaardelijk’! In de maanden en jaren erna is de blik steeds verder verbreed. Een globale, veelomvattende visie wordt beschreven in mijn onderhanden boek De Derde Verlichting. Voor praktische stappen heeft een afgeleid Project Aurora het licht gezien. Hierin staan vele voorstellen om de wereld naar een betere toekomst te leiden.

Naast basisinkomen spelen zaken als duurzaamheid, opheffen van ongelijkheid en deeleconomie een essentiële rol. Soms voel ik me een soort architect die op papier huis en omgeving volledig heeft uitgetekend. Het is slechts wachten op de uitvoering. En in die fase zijn we inmiddels aanbeland. Project Aurora is een generiek concept, dat wil zeggen in principe overal toepasbaar. Zo ben ik nog één stap verder in de details gedoken en heb op basis van de Aurora uitgangspunten een afgeleide tekening gemaakt voor de wijk Rijpelberg. En zo naderen we langzaam maar zeker het doel.

De overweging

“Ja, allemaal lekker ingewikkeld, maar wat moet ik daarmee? ?” Ik hoor u vraag al stellen. Uiteindelijk dient élke burger beter te worden van mijn plannen. Om in de huizenbeeldspraak te blijven dient er voor elke bewoner van de wijk plaats te zijn in het nieuw te bouwen huis. Voor de een om reden van de vele (soms enorme) financiële voordelen, soms voor sociaal contact, soms om groen en duurzaam bezig te zijn, soms voor (extra) zorg, soms om verbetering van de buurt, soms voor een politiek protest, etc. Kortom, bundeling van alle individuele belangen tot één gezamenlijk belang, ofwel Vinisva ...

De eerste fase

Ok, we zijn in de buurt aanbeland! Een Werkgroep Burgercoöperatie De Rijpel (WGBCR) i.o. gaat onderzoeken of een burgerinitiatief tot oprichting van een coöperatieve vereniging van bewoners van de wijk Rijpelberg een kans van slagen heeft. Kort door de bocht willen we weten of er wel of niet een club moet komen waarin a. leden (bewoners) zelf de baas zijn en b. vele (grote) voordelen gaan behalen op uiteenlopende gebieden.

Voorbeelden waarbij een burgercoöperatie van (groot) belang kan zijn

Een centrale inkoop (denk eens aan warmtepomp, zonnepanelen, veranda, computer, TV of financiële producten) en uitleen van allerlei diensten en producten (timmerklus, computerreparatie, compressor, cirkelzaag, kruiwagen, etc. etc.), betaalbaar en duurzaam vervoer op maat (gebruik i.p.v. bezitten, van fiets tot bestelauto), een uitgebreide moes- en kruidentuin en nog veel, veel meer.


De oproep

Geen paniek, een uitgebreide publieksuitleg volgt later. Allereerst wordt een wervingsactie gestart voor werkgroepleden. Voor nu is er vooral behoefte aan mensen die de uiteindelijke bouw of variaties daarop kunnen inschatten en tijd en energie willen vrijmaken om te zien of we volgend jaar rond deze tijd de start van een echte en vrij unieke burgercoöperatie gaan meemaken in Rijpelberg. Volg ook de publicaties in het wijkblad Hofkompas!

Hans Geurts

IT‑VISION, een zelfstandige onderneming van J.C.L.G. (Hans) Geurts, beheert onder andere de volgende concepten: Twoomusic, Gashunters, Vinisva en BC De Rijpel. Hierbij wordt allerlei documentatie verwerkt, zowel back office als online op de in beheer zijnde websites. De volgende domeinen/websites zijn op naam van IT VISION geregistreerd:

Daarnaast worden online tools gebruikt voor onder andere enquêtering en mailverzending. In alle gevallen geldt de volgend privacy verklaring van IT-VISION.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

IT‑VISION kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van IT‑VISION, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of lidmaatschap op de website aan IT‑VISION verstrekt. IT‑VISION kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM IT‑VISION GEGEVENS NODIG HEEFT

IT‑VISION verwerkt in voorkomende gevallen persoonsgegevens. In verreweg de meeste gevallen gaat het hierbij NIET om gegevensbestanden van IT‑VISION zelf, maar om de uit naam van deze onderneming beheerde websites en bijbehorende databases met gebruikersgegevens. Opslag van uw gegevens is meestal noodzakelijk voor een correcte en complete functionaliteit op genoemde websites. Zo zijn gebruikersgegevens echt nodig voor een adequate organisatie van bijvoorbeeld een community of virtuele marktplaats, maar in tijden van veel fake internetverkeer ook voor identiteitscontrole.

De eigen toepassing van persoonlijke gegevensopslag door IT‑VISION beperkt zich tot raadpleging van uw data om contact te kunnen opnemen.

HOE LANG IT‑VISION GEGEVENS BEWAART

Algemeen uitgangspunt is om gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk te bewaren om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

IT‑VISION bewaart de door u zelf verstrekte persoonsgegevens in principe tot de beëindiging van een gebruikersovereenkomst, welke u middels een aanmelding bent aangegaan bij een of meer van genoemde websites en eenzijdig kunt opzeggen.

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u zich niet op een of andere manier als gebruiker aanmeldt op een van genoemde websites en er derhalve dus ook geen specifieke overeenkomst tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

IT‑VISION verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de websites van IT‑VISION worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. IT‑VISION gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

IT‑VISION maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden wanneer en hoe een website wordt gebruikt. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan IT‑VISION te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. IT‑VISION heeft hier geen invloed op.

IT‑VISION heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. IT‑VISION zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

IT‑VISION neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De veilige websites (herkenbaar aan het voorvoegsel https:) van IT‑VISION maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als de indruk bestaat dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door IT‑VISION verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met IT‑VISION op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

CONTACT

Handelsnamen: IT-VISION, Twoomusic

Eigenaar: J.C.L.G. (Hans) Geurts

Handelsregister Kamer van Koophandel: 17088774

Postcode  post- en vestigingsadres: 5709 HC Helmond

Telefoon: +31(0)492512648

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Burgercoöperatie De Rijpel deelt haar structuur, doelstellingen en activiteiten vooralsnog op naar de volgende vier thema's:

  1. Groen
  2. Welzijn en Zorg
  3. Vervoer
  4. Centrale inkoop, uitleen en voorzieningen

Elk thema wordt in deze sectie in detail uitgewerkt.