Download details

Burgercoöperatie De Rijpel - Het Ko Burgercoöperatie De Rijpel - Het Kompas HEET

Het Kompas is de leidraad voor het haalbaarheidsonderzoek om de wijk Helmond-Rijpelberg te voorzien van een nieuwe, toekomstbestendige ruggengraat in de vorm van een coöperatieve vereniging en de ontplooiing en exploitatie van bestaande en nieuwe activiteiten.

Let wel, het gaat hier dus niet om de oprichting zelf, maar voorlopig slechts om een verkenning. Beperkt tot de situatie in de wijk Rijpelberg (5709) kan deze echter makkelijk worden uitgebreid naar de wijken Brouwhuis (5704) en Dierdonk (ook 5709). Tezamen liggen deze drie Helmondse wijken aan de oostkant van de Zuid-Willemsvaart. Uiteraard kan het ook dienen als blauwdruk voor woonkernen in geheel Nederland (en zelfs daarbuiten).

(Op de website van DIOW (Ditisonzewijk) en in wijkblad Hofkompas verschijnen losse artikelen, die zijn gebaseerd op de informatie in dit kompas)

Information
Aangemaakt 2019-09-20
Gewijzigd 2019-12-04
Versie: V4.2
Grootte 7.65 MB
Waardering
(1 stem)
Aangemaakt door Hans Geurts
Gewijzigd door Hans Geurts
Downloads 115
Licentie
Prijs