Categorie: Publicaties
Volgorde bestanden door:
Standaard | Naam | Auteur | Datum | Hits
Bestanden:

De Werkgroep BC De Rijpel heeft in juli 2020 een eindrapport afgerond met betrekking tot “een haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een burgercoöperatie in en voor de wijk Rijpelberg”. 

Het Burgercooperatie De Rijpel - Haalbaarheidsonderzoek Eindrapport biedt op ruim 55 pagina’s zowel een uitgebreide analyse en gecategoriseerde inventarisatie van opties als conclusies en aanbevelingen om tot een burgercoöperatie te geraken. Het bevat een weerslag van de stappen die we vanaf september 2019 hebben gezet. Het rapport biedt leesstof voor een ieder die toch wil weten wat wij hebben uitgespookt te afgelopen maanden.

Met name wijkbewoners worden uitgenodigd om het document (gratis en zonder veel gedoe!) te downloaden van onze website. Het rapport biedt ook veel aanknopingspunten voor bijvoorbeeld beleidsvoorbereiders en -makers of andere personen of organisaties die vergelijkbare initiatieven willen ontplooien. 

Information
Aangemaakt 2020-06-29
Gewijzigd 2020-07-07
Versie: V1.2
Grootte 1.72 MB
Systeem
Downloads 16

Het Kompas is de leidraad voor het haalbaarheidsonderzoek om de wijk Helmond-Rijpelberg te voorzien van een nieuwe, toekomstbestendige ruggengraat in de vorm van een coöperatieve vereniging en de ontplooiing en exploitatie van bestaande en nieuwe activiteiten.

Let wel, het gaat hier dus niet om de oprichting zelf, maar voorlopig slechts om een verkenning. Beperkt tot de situatie in de wijk Rijpelberg (5709) kan deze echter makkelijk worden uitgebreid naar de wijken Brouwhuis (5704) en Dierdonk (ook 5709). Tezamen liggen deze drie Helmondse wijken aan de oostkant van de Zuid-Willemsvaart. Uiteraard kan het ook dienen als blauwdruk voor woonkernen in geheel Nederland (en zelfs daarbuiten).

(Op de website van DIOW (Ditisonzewijk) en in wijkblad Hofkompas verschijnen losse artikelen, die zijn gebaseerd op de informatie in dit kompas)

Information
Aangemaakt 2019-09-20
Gewijzigd 2019-12-04
Versie: V4.2
Grootte 7.65 MB
Systeem
Downloads 88

A4 (2-zijdig) pamflet met een zogenaamde "elevator pitch" met betrekking tot Burgercoöperatie De Rijpel.

Information
Aangemaakt 2019-09-21
Gewijzigd 2019-11-23
Versie: V4
Grootte 606.61 KB
Systeem
Downloads 62

Een ZIP met het Persbericht - 1 november 2019 "Burgercoöperatie De Rijpel zoekt ideeduwers en kartrekkers" in zowel een PDF versie als Word document.

Information
Aangemaakt 2019-11-02
Gewijzigd 2019-11-02
Versie: 2-11-2019
Grootte 1.39 MB
Systeem
Downloads 56

In het kort is dit een/de geschiedenis van het huidige Broederbos in de wijk Rijpelberg,als opgetekend door de paters Capucijnen zelf.

De tekst van dit document is middels OCR gescand van deze webpagina op Rijpelberg.info.

Information
Aangemaakt 2019-12-05
Gewijzigd 2019-12-05
Versie: V1.0
Grootte 411.33 KB
Systeem
Downloads 53