De BCR Webshop is een webshop, een 'commerciële omgeving' waar lokale producten en diensten (dus uit het werkgebied van BC De Rijpel) kunnen worden aangeboden en gevraagd. Bij voorkeur niet te verwarren met de BCR Wijkmarkt, die meer bedoeld is voor gratis of tweedehands items en/of onderlinge ruilacties tussen coöperatieleden.