November 2019

  • Inmiddels krijgt de Werkgroep BCR enige vorm. We zijn per 6-11-2019 officieel met 4 vaste leden (en daarmee meteen ook themabeheerders op Vervoer, Welzijn, Centrale en Cultuur). Openstaande vacatures: thema Groen, thema Onderwijs en iemand die communicatie/PR,Website/social media voor rekening kan en wil nemen. 
     
  • Langzaam maar zeker zijn er steeds meer mensen en instituties die kennis nemen van BC De Rijpel. De Werkgroep BCR lijkt in de komende weken een adequate bezetting te krijgen. De komende 2 maanden staan met name in het teken van informatievoorziening.

    Een verzoek aan elke websitebezoeker: 'Spread the word'! En voor iedereen die graag een praktisch steentje wil bijdragen: je bent altijd van harte welkom!

September 2019

  • Nog maar even benadrukken: de coöperatie is (nog) niet operationeel en deze website dient vooral als een soort etalage van wat er allemaal zou kunnen. In enkele menu-onderdelen in BCR Actief! zijn ter beoordeling demo websites opgenomen: Social, Enquete en Leerplein.

Juli 2019

  • De website www.bcderijpel.nl is in de onderzoeksfase beperkt en dient vooral om een beeld te vormen van de online (on)mogelijkheden. Het staat iedereen vrij om rond te kijken, maar er kan geen enkel recht aan de inhoud van de actuele website worden ontleend.

Werkgroep Burgercoöperatie De Rijpel i.o.