December 2019

  • De Werkgroep BCR telt per 18-12-2019 officieel 3 vaste leden (tevens teamleiders op de thema's Vervoer, Centrale en Cultuur & Onderwijs).

    Openstaande vacatures: teamleider Welzijn en teamleider Groen en iemand die een uitgebreide enquête (digtaal en papier) kan vormgeven en begeleiden (stage opdracht?). Ook zijn we op zoek naar iemand die overall communicatie/PR, website/social media voor rekening kan en wil nemen. 

November 2019

  • Langzaam maar zeker zijn er steeds meer mensen en instituties die kennis nemen van BC De Rijpel. 
  • De komende 2 maanden staan met name in het teken van informatievoorziening.
  • Een verzoek aan elke websitebezoeker: 'Spread the word'! En voor iedereen die graag een praktisch steentje wil bijdragen: je bent altijd van harte welkom!

September 2019

  • Nog maar even benadrukken: de coöperatie is (nog) niet operationeel en deze website dient vooral als een soort etalage van wat er allemaal zou kunnen. In enkele menu-onderdelen in BCR Actief! zijn ter beoordeling demo websites opgenomen: Social, Enquete en Leerplein.

Juli 2019

  • De website www.bcderijpel.nl is in de onderzoeksfase beperkt en dient vooral om een beeld te vormen van de online (on)mogelijkheden. Het staat iedereen vrij om rond te kijken, maar er kan geen enkel recht aan de inhoud van de actuele website worden ontleend.

Werkgroep Burgercoöperatie De Rijpel i.o.