Juli 2020

 • Het Eindrapport Haalbaarheidsonderzoek is afgerond en voor download beschikbaar
 • De nieuwe kerngroep Event Hub is inmiddels aan de slag. In de komende weken/maanden wordt een Kompas opgesteld met zowel een omschrijving van doelstellingen als inventarisatie van alle events en activiteiten die in, door en voor de wijk Rijpelberg worden gerealiseerd.

Juni 2020

 • Sinds maart is er zeer weinig gebeurd. Om redenen van Corona en een minimale respons heeft de werkgroep besloten het eindrapport over de haalbaarheid tóch per 1 juli 2020 af te leveren. Dit zal in de loop van de komende weken voor download op deze website beschikbaar komen.
 • Tevens word de focus verlegd van strategisch onderzoek naar een praktische Event Hub. Meer nieuws hierover volgt uiteraard.

Maart 2020

 • Onze planning wordt danig in de war geschopt door het Corona virus! Enkele gevolgen:
  • De Enquête start als gepland op maandag 16 maart 2020 en is alleen in een online versie beschikbaar! Looptijd is tot 1 augustus 2020!
  • Persoonlijke interviews zijn tot nader order uitgesteld.
  • De interactieve presentaties zijn vooralsnog verplaatst naar september 2020.

Februari 2020

 • Het gaat voorspoedig. Steeds meer mensen weten ons te vinden, onderschrijven ons doel en willen een steen of steentje bijdragen.
   
 • Van half maart loopt er een maand lang (!) een enquête in de wijk. U wordt misschien via een interview benaderd, maar u kunt straks ook een papieren of online versie invullen. In april en mei wordt een aantal kort maar krachtige presentaties met veel ruimte voor een praatje achteraf gehouden.Volg onze berichtgeving!
   
 • Het ziet er naar uit dat Hofkompas in april 2020 ophoudt te bestaan. Erg jammer voor de wijk. Ook voor ons, omdat we een belangrijk informatiekanaal verliezen. Nieuws over ons is ook te volgen op Ditisonzewijk.en op Facebook (https://www.facebook.com/bcderijpel/ en https://www.facebook.com/groups/bcderijpel/)  

Januari 2020

 • Planning om in juni 2020 een eindrapport te kunnen afleveren is krap, maar is voorlopig nog intact.De focus is na een algemene en voor sommigen wellicht wat abstract informatieronde in de afgelopen maanden verplaatst naar een tactische aanpak.Naast een tweewekelijks overleg wordt wekelijks in 1 tot 2 aparte workshops één onderwerp diepgaand uitgelicht om vervolgens tot praktische activiteiten te leiden.
   
 • De Werkgroep BCR telt per 1-1-2020 4 vaste leden. Onderhanden zijn naast de 'algemene organisatie dingetjes' onder andere het opstellen van een enquête en het samenstellen van presentaties.

December 2019

 • De Werkgroep BCR telt per 18-12-2019 officieel 3 vaste leden (tevens teamleiders op de thema's Vervoer, Centrale en Cultuur & Onderwijs).

  Openstaande vacatures: teamleider Welzijn en teamleider Groen en iemand die een uitgebreide enquête (digtaal en papier) kan vormgeven en begeleiden (stage opdracht?). Ook zijn we op zoek naar iemand die overall communicatie/PR, website/social media voor rekening kan en wil nemen. 

November 2019

 • Langzaam maar zeker zijn er steeds meer mensen en instituties die kennis nemen van BC De Rijpel. 
 • De komende 2 maanden staan met name in het teken van informatievoorziening.
 • Een verzoek aan elke websitebezoeker: 'Spread the word'! En voor iedereen die graag een praktisch steentje wil bijdragen: je bent altijd van harte welkom!

September 2019

 • Nog maar even benadrukken: de coöperatie is (nog) niet operationeel en deze website dient vooral als een soort etalage van wat er allemaal zou kunnen. In enkele menu-onderdelen in BCR Actief! zijn ter beoordeling demo websites opgenomen: Social, Enquete en Leerplein.

Juli 2019

 • De website www.bcderijpel.nl is in de onderzoeksfase beperkt en dient vooral om een beeld te vormen van de online (on)mogelijkheden. Het staat iedereen vrij om rond te kijken, maar er kan geen enkel recht aan de inhoud van de actuele website worden ontleend.

Werkgroep Burgercoöperatie De Rijpel i.o.