Burgercoöperatie De Rijpel – Haalbaarheidsonderzoek Eindrapport 2023

Het eindrapport uit 2020 bleek achteraf meer een tussenrapport te zijn geweest. In 2023 is een aantal initiatieven genomen om te zien of er misschien toch enig animo zou kunnen bestaan voor de oprichting van een burgercoöperatie voor de wijk Rijpelberg.

In maart 2023 was er een duidelijke trigger om de Werkgroep BC De Rijpel voor een doorstart bij elkaar te roepen, maar 10 maanden laten is de conclusie hard en duidelijk: dit is een definitief eindrapport en er komt vooralsnog géén burgercoöperatie in de wijk Rijpelberg. Er staat ook geen vervolg meer gepland vanuit de Werkgroep BC De Rijpel.

De beslissing om het concept BC De Rijpel te grave te dragen is een logische gevolg van de ontwikkelingen. Anders gezegd: de gekke mieren stellen vast dat de gekozen weg doodloopt. Op diverse onderdelen zal er echter wel degelijk interesse bestaan. Gekke mieren blijven gekke mieren en zullen dan ook via nieuwe routes ook weer nieuwe verkenningen gaan doen.

Eindrapport BC De Rijpel 2023

 
BC De Rijpel in 1 minuut

“Burgercoöperatie De Rijpel” in 1 minuut?

Lees deze elevator pitch voor een 1e indruk of opfrisser.

Elevator Pitch - BC De Rijpel
De Rijpel Campus

Schets  van een sociale en groene ontmoetingsplaats voor wijk, stad en omgeving

Op basis van de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek naar een burgercoöperatie in de wijk Rijpelberg, waarvan ikzelf de initiatiefnemer was, kreeg ik tijdens de verplicht stille periode (de eerste maanden van de Corona crisis) de behoefte om de daarin verzamelde data op een andere manier te rangschikken en aan te vullen met enkele nieuwe inzichten en ideeën. Voor een goed begrip raad ik lezing aan van het BC De Rijpel Eindrapport van juli 2020.

Ik wil maar al te graag een handje helpen en een makkelijk in te koppen voorzet geven. In dit document wil ik een lans breken voor de Rijpel Campus, een zowel fysieke als virtuele ontmoetingsplaats, in eerste instantie bedoeld  voor mensen uit de wijk Rijpelberg en de stad Helmond, maar mogelijk uit de omgeving, Nederland of zelfs daarbuiten. In concreto wordt onderzocht welke mogelijkheden de Rijpel Campus biedt inzake een integrale oplossing met zowel groene als sociale voorzieningen.

Deze persoonlijke queeste is deels gebaseerd op een aantal ideeën uit de ontwikkelingen rond BC De Rijpel en is aangevuld met nieuwe inzichten. Sociale cohesie, De Rijpacker, de wijkwinkel, het lab en de keuken, het educatiecentrum voor natuur en duurzaamheid, de workshops, het nieuwe vervoer, de diverse centrale doelstellingen en de activiteiten hub, het komt allemaal nog een keer voorbij. Maar dan wel toegespitst op een strategische ineenvlechting, een gelijktijdige ontwikkeling en verenigd op slechts één locatie.

Hans Geurts

Juli-September 2020

De Rijpel Campus - Een Verkenning V1.2
Eindrapport werkgroep BC De Rijpel

Burgercooperatie De Rijpel - Haalbaarheidsonderzoek Eindrapport - 7 juli 2020

Initiatiefontwerp van een burgercoöperatie, waarin burgers middels een collectieve aanpak op uiteenlopende gebieden streven naar sociale cohesie, een gezamenlijke stem, duurzaamheid en geldelijk gewin.

Verantwoording

Dit eindrapport beschrijft de bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot Burgercoöperatie De Rijpel. Ten opzichte van de eerste verkenning uit 2019 is per thema een globale splitsing toegepast, waarbij haalbaarheid en impact een belangrijke rol spelen.

Per thema wordt een afronding met opmerkingen, aanbevelingen en conclusies gepresenteerd. Activiteiten die veel tijd en energie aan voorbereiding en ontwikkeling kosten en/of op korte termijn niet of erg lastig zijn te realiseren (Fase 1, tot 2 jaren) en/of waarop niet snel of geen enthousiasme wordt verwacht, worden naar achteren geschoven (Fase 2, meer dan 2 jaren).
Burgercooperatie De Rijpel – Het Kompas

Burgercooperatie De Rijpel - Het Kompas - V4.3

“Het Kompas” is de leidraad voor een haalbaarheidsonderzoek naar een burgercoöperatie de rijpel, dat in de periode september 2019 tot en met eind juni 2020 wordt uitgevoerd. Ten oosten van het kanaal, de Zuid-Willemsvaart, liggen drie wijken, t.w. Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk.  Uiteindelijk zou het concept BC De Rijpel meteen of op termijn kunnen uitgroeien naar een burgercoöperatie ten behoeve van alle drie de wijken. Om redenen van een hanteerbare pilot beperk ik me voorlopig echter tot de wijk Rijpelberg.

Hans Geurts
Juli-December 2019