image_print

Wat?

BC De Rijpel bestaat (nog) niet! Een werkgroep onderzoekt de haalbaarheid van de oprichting van een burgercoöperatie. Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging, waarbij winst mag worden gemaakt (en verdeeld onder de leden) en bestuur en leden niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Maar in het algemeen is het gewoon een vereniging van, door en vooral vóór leden. Het collectief, ofwel de leden bepalen wat er wel of niet gaat gebeuren.

Waar draait het in de plannen omtrent BC De Rijpel om? Burgers, wijkbewoners verenigen zich om zaken te regelen die niet (goed) zijn geregeld door markt en overheid. Dat kan van alles zijn, van mantelzorg en centrale inkoop tot openbaar vervoer en collectief kweken, koken en eten. Lees onderstaande ‘elevator pitch’ voor een ultrakorte kennismaking.

“Burgercoöperatie De Rijpel” in 1 minuut?

Lees deze elevator pitch voor een 1e indruk of opfrisser.

Elevator Pitch - BC De Rijpel

Meer weten? Lees de oktoberflyer. Snuffel door uiteenlopende artikelen op deze website, o.a. de Leestafel en Blog.

Zit je op Facebook? Kijk en volg de pagina van @bcderijpel en word lid van de Facebook Groep.

Let wel: BC De Rijpel komt er alleen als de mensen dat zelf willen! Bij te weinig belangstelling is het ‘jammer, maar helaas’ en wordt het onderzoek door de werkgroep afgesloten met een eindrapport en gaan we weer over tot de orde van de dag. De werkgroep met 4 gekken mieren heeft diverse routes verkend en wijst een weg. Het is vervolgens aan de rest van de mierenkolonie om al dan niet ook die afslag te nemen. Zo niet, dan blijft alles zoals het is.

Wanneer?

Het haalbaarheidsonderzoek werd door 4 personen gestart in 2019 en vanwege Coronaperikelen stopgezet in 2020. Na een herstart in mei 2023 wordt vooral in de periode november-december 2023 gekeken of er überhaupt belangstelling bestaat voor een dergelijk initiatief in de wijk Rijpelberg. Eind oktober  is een folder verspreid in 3500-voud, dus over alle huishoudens in Rijpelberg. Niet ontvangen of gezien? De flyer staat ook online!

Vervolgens zijn er van 7 november tot en met 21 december 2023 elke dinsdag- en donderdagavond inloopavonden gepland in wijkhuis De Brem. Na je eigen onderzoek blijven zitten met vragen en/of opmerkingen? Kom dan naar een inloop voor een persoonlijke toelichting. Op een inloop is iedereen welkom en er valt niet te voorspellen of het druk wordt of niet. Enige aanpassing en vindingrijkheid wordt dan ook misschien soms gevraagd van zowel bezoekers als de werkgroep. Een inloop is allesbehalve een one way-presentatie. De werkgroepleden zijn er vooral voor jou om de inhoud van de plannen te verduidelijken.

In januari 2024 wordt bekeken of de plannen, helemaal niet dan wel afgeslankt of in andere vorm, worden doorgezet of niet.

Wie?

Een Werkgroep BC De Rijpel (WGBCR) onderzoekt de (on)mogelijkheden rond de oprichting van een burgercoöperatie. In 1e instantie voor de wijk Rijpelberg, maar het concept is makkelijk geografisch uit te breiden naar andere wijken, de stad of zelfs regio. Een verenigingsvorm of enigerlei vorm van hiërarchie is er momenteel niet. De club bestaat nog niet, er is dus ook geen bestuur, geen voorzitter en er zijn geen leden. Tijdens de inloop zijn steeds minimaal 2 werkgroepleden aanwezig. Er is dus ook gelegenheid om persoonlijk kennis te maken.