Categorie op Burgercoöperatie BC De Rijpel

image_print

Doe je mee?

Geïnteresseerd om in actie te komen? Meteen of in een later stadium? We zouden willen weten in welke vorm JIJ een bijdrage zou willen leveren in een Burgercoöperatie De Rijpel. Denk maar eens na over de volgende stellingen. Let op: we zijn in een onderzoekende fase en de coöperatie is nog geen feit. BC De Rijpel moet nog worden opgericht! Dat gebeurt waarschijnlijk niet voor 2024. Tot die tijd gaan we informeren en inventariseren. Volg deze website en de Facebook pagina en groep van @bcderijpel voor nieuws en informatie, Meld je aan op deze website en/of als lid van de…

Meer lezen

Een herstart voor BC De Rijpel?

In 2019 is de WGBCR (= werkgroep Burgercoöperatie De Rijpel) een haalbaarheidsonderzoek gestart. Met het doel om te zien of er interesse c.q. draagvlak is in de wijk Rijpelberg om een coöperatieve vereniging voor en door bewoners op te richten. Onder thema's als Zorg, Groen, Centrale en Vervoer zijn allerlei mogelijke activiteiten gebundeld die relevant (kunnen) zijn voor de leden. Want een coöperatie draait 100% om leden! Eind 2020 is het onderzoek voortijdig gestaakt, vooral om reden van COVID/Corona, daar geen fysieke communicatie met wijkbewoners kon worden georganiseerd. Op 6 april 2023 werd door de gemeente Helmond een presentatie gehouden…

Meer lezen

Einde oefening voor BC De Rijpel

Via een publicatie op Ditisonzewijk is het einde aangekondigd van de Werkgroep BC De Rijpel. Hieronder vind je een uitgebreide motivatie met betrekking tot het staken van de activiteiten. --> Download het Eindrapport Werkgroep BC De Rijpel. Het is een typisch geval van jammer, maar helaas :( Na anderhalf jaar heb ik persoonlijk, als initiattiefnemer besloten om de stekker uit dit project te trekken. Er was weinig tot geen beweging in te krijgen, noch in de wijk, noch bij gemeente en wijkraad, noch in de media. Corona gaf het laatste zetje. Naar verwachting gaat het tot 2022 duren voordat er weer…

Meer lezen

Gekke Mieren

In het boek De Derde Verlichting staat een uitleg over het gebruik van de definitie Gekke Mier: In een Brainwash-presentatie van ‘nationale boswachter’ Arjen Postma wordt een vergelijking gemaakt tussen mensen en mieren. Beide zijn vooral volgers. Eén procent van een mierenkolonie wordt gevormd door zogenaamde gekke mieren. Als de colonnes niet meer verder kunnen (bijvoorbeeld doordat hun route is geblokkeerd of onderbroken) zoeken deze gekke mieren naar nieuwe paden. Hun bijdrage is derhalve essentieel voor het voortbestaan van de kolonie. https://www.human.nl/brainwash/kijk/overzicht/brainwash-talks/2019/29-december.html Een Gekke Mier heeft over het algemeen en vrij creatieve geest en is bezig met het zoeken naar…

Meer lezen

De coöperatie en corporatisme

De coöperatie - in de praktijk een coöperatieve vereniging - en het basisinkomen maken deel uit van de ruggengraat in mijn visie op De Derde Verlichting. Waar het basisinkomen een lange termijn optie zal blijken te zijn is het oprichten van een of meer coöperaties een oplossing die nu al binnen handbereik ligt! De toekomst van onze maatschappij ligt in een groot netwerk van zelfstandige coöperaties die uiteenlopende doelstellingen kunnen hebben en toch om diverse redenen met elkaar linken en communiceren. Naast o.a. ondernemerscoöperaties (bijvoorbeeld Friesland Campina of een aantal ZZP-ers bij elkaar) en banken (o.a. Rabobank) kunnen ook burgers coöperaties…

Meer lezen

Welkom bij BC De Rijpel !

De pilotomgeving van Burgercoöperatie De Rijpel (i.o.) is ondergebracht op een eigen webstek: www.bcderijpel.nl. De komende maanden is een Werkgroep BCR bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid en (on)mogelijkheden van een coöperatieve vereniging van bewoners van de wijk Helmond-Rijpelberg. Kijk voor informatie op en like de Facebook Pagina en/of word lid van de Facebook Groep.

Meer lezen

Burgercoöperatie BC De Rijpel

BURGERCOÖPERATIE BC DE RIJPEL ..... als 'elkaar helpen' centraal staat --> Dit is een kopie van een origineel bericht uit de Facebook groep 'Rijpelbergers helpen elkaar'. Door de gekozen beslotenheid van de Facebook groep is lezen van berichten voor NIET-leden onmogelijk.  In de afgelopen maanden heb ik ideeën verzameld omtrent een wijk- c.q. buurtcoöperatie voor Rijpelberg. Hierin kan een aantal zaken worden geregeld, zoals gezamenlijke inkoop en/of delen van allerlei spullen (winkel/uitleen), (elektrisch) vervoer delen/huren, gedeelde (mantel)zorg, een uitgebreide moes-/kruidentuin, centrale voorzieningen als diepvries en wasserette.Ook is er als georganiseerde groep meer politieke invloed mogelijk.   Plannen zijn vrij gedetailleerd uitgewerkt…

Meer lezen

Met trots ondersteund door WordPress | Thema: Stacy door SpiceThemes