Toch nog een vervolg?

Toch nog een vervolg?

image_print

Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande met betrekking tot de wijk Rijpelberg. In grote lijnen onder te brengen in de volgende categorieën:

  • De uitrol van het Wijkontwikkelingsplan Rijpelberg (WOP van de gemeente en WAP van de wijkraad)
  • Berkendonk als evenemententerrein
  • Verbreding van de N279
  • Een nieuw wijkblad voor Helmond-Rijpelberg

Onder de vlag van BC De Rijpel is hiermee geen bemoeienis. De leden van de werkgroep komen zo nu en dan bij elkaar om Rijpelse zaken te bespreken. Als individuen houden we ons wel degelijk bezig met bovenstaande onderwerpen!

Naast activiteiten op genoemde terreinen zijn we op persoonlijke titel o.a. actief bij IVN en het Energiehuis. Uiteraard volgen we de plannen en ontwikkelingen op het gebied van WOP (en dan vooral de daarbij behorende ideeën over het MFA), Berkendonk en N279 op de voet, maar ook gaan we ons sterk maken voor een vierde grote uitdaging: kunnen we dit jaar nog een herstart maken met een nieuw te verschijnen wijkblad of andersoortig communicatiemedium voor Helmond-Rijpelberg?

U hoort nog van ons …

Print Friendly, PDF & Email
Reacties zijn gesloten.

Met trots ondersteund door WordPress | Thema: Stacy door SpiceThemes